späť na prehľad fakúlt

UPJŠ v Košiciach, Filozofická fakulta

Pre vybrané programy môžete byť prijatí na základe výsledku NPS.

Pre programy Anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku a Britské a americké štúdiá musíte preukázať znalosť anglického jazyka pomocou NPS Scio alebo inú jazykovú skúškou.

Programy Uznávané
termíny
Predmety

Anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku

11. 12. 2021

4. 2. 2022

5. 3. 2022

2. 4. 2022

30. 4. 2022

21. 5. 2022

20. 8. 2022

Všeobecné študijné predpoklady
nebo Obecné studijní předpoklady

Britské a americké štúdiá

11. 12. 2021

4. 2. 2022

5. 3. 2022

2. 4. 2022

30. 4. 2022

21. 5. 2022

20. 8. 2022

Všeobecné študijné predpoklady
nebo Obecné studijní předpoklady
nebo General Academic Prerequisites

História

11. 12. 2021

4. 2. 2022

5. 3. 2022

2. 4. 2022

30. 4. 2022

21. 5. 2022

20. 8. 2022

Všeobecné študijné predpoklady
nebo Obecné studijní předpoklady

Psychológia

11. 12. 2021

4. 2. 2022

5. 3. 2022

2. 4. 2022

Všeobecné študijné predpoklady
nebo Obecné studijní předpoklady

Anglický jazyk

Webové stránky fakulty

Prejsť na stránku fakulty