späť na prehľad fakúlt

SU v Opavě, Fakulta veřejných politik

Pokud se hlásíte do bakalářského studijního programu Sociální patologie a prevence, musíte se zúčastnit testu Obecných studijních předpokladů. 

V případě, ze se hlásíte do studijního programu Veřejná správa a sociální politika nebo programu Všeobecná sestra, máte možnost písemně požádat o prominutí přijímací zkoušky a originálem certifikátu doložit, že jste se zúčastnili testu OSP s výsledným minimálním percentilem 30. 

Odbory, programy Uznávané
termíny
Predmety

Sociální patologie a prevence

7. 12. 2019

8. 2. 2020

7. 3. 2020

13. 6. 2020

27. 6. 2020

Obecné studijní předpoklady

Veřejná správa a sociální politika

Všeobecná sestra

7. 12. 2019

8. 2. 2020

7. 3. 2020

Obecné studijní předpoklady