späť na prehľad fakúlt

SU v Opavě, Fakulta veřejných politik

Uchazeč se zájmem o studium bakálářských studijních oborů Sociální patologie a prevence, Veřejná správa a sociální politika, Edukační péče o seniory a Všeobecná sestra má možnost písemně požádat o prominutí přijímací zkoušky, pokud nejpozději do 15. 4. 2019 originálem certifikátu doloží, že v rozmezí od 8. 12. 2018 do 30. 3. 2019 absolvoval test OSP s výsledným minimálním percentilem 30. 

Odbory, programy Uznávané
termíny
Predmety

Sociální patologie a prevence

Veřejná správa a sociální politika

Edukační péče o seniory

Všeobecná sestra

7. 12. 2019

8. 2. 2020

7. 3. 2020

4. 4. 2020

Obecné studijní předpoklady

Najbližší termín skúšok

7. 12. 2019
OSP

 

Webové stránky fakulty

www.fvp.slu.cz

Odoslanie výsledku fakulte