späť na prehľad fakúlt

SU v Opavě, Fakulta veřejných politik

Podmínky pro I. kolo přijímacího řízení

Pokud se hlásíte do studijních programů Sociální patologie a prevence, Speciální pedagogika, Dentální hygiena a Edukační péče o seniory, musíte se zúčastnit testu Obecných studijních předpokladů (nebo jeho slovenské varianty testu Všeobecných študijných predpokladov). 

V případě, ze se hlásíte do studijního programu Všeobecná sestra, máte možnost písemně požádat o prominutí přijímací zkoušky a originálem certifikátu doložit, že jste se zúčastnili testu OSP/VŠP s výsledným minimálním percentilem 30. 

Podmínky pro II. kolo přijímacího řízení

Ve druhém kole přijímacího řízení se můžete přihlásit do studijního programu Edukační péče o seniory, kde je třeba absolvovat test OSP/VŠP. V rámci tohoto kola přijímacího řízení můžete využít termíny Národních srovnávacich zkoušek v rozmezí prosinec 2020 - srpen 2021 (srpnové zkoušky proběhnou v termínu 21. 8.).

Programy Uznávané
termíny
Predmety

Edukační péče o seniory - II. kolo PŘ

11. 12. 2021

4. 2. 2022

5. 3. 2022

2. 4. 2022

30. 4. 2022

21. 5. 2022

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Sociální patologie a prevence, Edukační péče o seniory, Speciální pedagogika, Dentální hygiena

11. 12. 2021

4. 2. 2022

5. 3. 2022

2. 4. 2022

30. 4. 2022

21. 5. 2022

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Všeobecná sestra

11. 12. 2021

4. 2. 2022

5. 3. 2022

2. 4. 2022

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Najbližší termín skúšok

11. 12. 2021
OSP

11. 12. 2021
VŠP

 

Webové stránky fakulty

Prejsť na stránku fakulty

Odoslanie výsledku fakulte