späť na prehľad fakúlt

SU v Opavě, Fakulta veřejných politik

Uchazeč se zájmem o studium bakálářských studijních oborů Sociální patologie a prevence, Veřejná správa a sociální politika, Edukační péče o seniory a Všeobecná sestra má možnost písemně požádat o prominutí přijímací zkoušky, pokud nejpozději do 15. 4. 2019 originálem certifikátu doloží, že v rozmezí od 8. 12. 2018 do 30. 3. 2019 absolvoval test OSP s výsledným minimálním percentilem 30. 

Odbory, programy Uznávané
termíny
Predmety

Sociální patologie a prevence

Veřejná správa a sociální politika

Edukační péče o seniory

Všeobecná sestra

8. 12. 2018

1. 2. 2019

9. 3. 2019

30. 3. 2019

Obecné studijní předpoklady

Webové stránky fakulty

www.fvp.slu.cz

Odoslanie výsledku fakulte