späť na prehľad fakúlt

UP v Olomouci, Filozofická fakulta

Ve vybraných bc. programech  může být přijímací zkouška odpuštěna uchazečům, kteří v rámci NSZ úspěšně složí zkoušku  Obecné studijní předpoklady/Všeobecné študijné  predpoklady nebo zkoušku Základy společenských věd.

Uchazeč bude navržen k přijetí bez povinnosti vykonat přijímací zkoušku, pokud:

a) součet percentilů v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) a testu Základů společenských věd (ZSV) v hodnotě 100 a více;

b) percentil 70 a více v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo v jeho slovenské verzi Všeobecné študijné  predpoklady (VŠP);

c) percentil 70 a více v testu Základy společenských věd (ZSV).

Odbory, programy Uznávané
termíny
Predmety

Evropská studia a diplomacie (maior i minor)

Mezinárodní vztahy a bezpečnost (maior i minor)

Politická komunikace a politický marketing (maior i minor)

Politologie (maior i minor)

7. 12. 2019

8. 2. 2020

7. 3. 2020

4. 4. 2020

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Základy společenských věd

Najbližší termín skúšok

7. 12. 2019
OSP

7. 12. 2019
VŠP

7. 12. 2019
ZSV

 

Webové stránky fakulty

https://www.ff.upol.cz

Odoslanie výsledku fakulte