späť na prehľad fakúlt

UP v Olomouci, Filozofická fakulta

Ve vybraných bc. programech  může být přijímací zkouška odpuštěna uchazečům, kteří v rámci NSZ úspěšně složí zkoušku  Obecné studijní předpoklady/Všeobecné študijné  predpoklady nebo zkoušku Základy společenských věd.

Uchazeč bude navržen k přijetí bez povinnosti vykonat přijímací zkoušku, pokud:

a) součet percentilů v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) a testu Základů společenských věd (ZSV) v hodnotě 100 a více;

b) percentil 70 a více v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo v jeho slovenské verzi Všeobecné študijné  predpoklady (VŠP);

c) percentil 70 a více v testu Základy společenských věd (ZSV).

Odbory, programy Uznávané
termíny
Predmety

Evropská studia a diplomacie (maior i minor)

Mezinárodní vztahy a bezpečnost (maior i minor)

Politická komunikace a politický marketing (maior i minor)

Politologie (maior i minor)

8. 12. 2018

1. 2. 2019

9. 3. 2019

30. 3. 2019

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Základy společenských věd

Webové stránky fakulty

https://www.ff.upol.cz

Odoslanie výsledku fakulte