späť na prehľad fakúlt

UP v Olomouci, Právnická fakulta

Pro přijímání do studijních oborů Právo a Právo ve veřejné správě bude fakulta vycházet z výsledků testu Obecných studijních předpokladů (OSP) a testu Základů společenských věd (ZSV).
Pro přijímání do studijního oboru Evropská studia se zaměřením na evropské právo bude fakulta vycházet z výsledků testu ZSV pro navazující magisterské studium evropských studií.

Uchazeč, který podá elektronickou přihlášku na obor Evropská studia, má možnost absolvovat test (ZSV ES) v termínu 23. 5. 2020 zdarma (na základě poskytnutého poukazu na zkoušku). Pro uchazeče o obory Právo a Právo ve veřejné správě budou tyto poukazy vystaveny na NSZ (OSP+ZSV) konající se v termínu 23. 5. 2020. Poukazy si uchazeči budou moci vyzvednout na stránce www.scio.cz/nsz/poukaz.asp.

Odbory, programy Uznávané
termíny
Predmety

Evropská studia se zaměřením na evropské právo (navazující Mgr.)

1. 5. 2020

23. 5. 2020

ZSV pro Evropská studia

Právo (Mgr.)

všetky termíny

Obecné studijní předpoklady
váhy častí
verbální 0,7
analytický 0,3

Základy společenských věd
váhy častí
člověk a společnost 0,2
stát a právo 0,5
hospodářství a svět 0,3

Právo ve veřejné správě (bc.)

všetky termíny

Obecné studijní předpoklady (váha předmětu 1)
váhy častí
verbální 0,7
analytický 0,3

Základy společenských věd (váha předmětu 1)
váhy častí
člověk a společnost 0,2
stát a právo 0,5
hospodářství a svět 0,3

Najbližší termín skúšok

7. 12. 2019
OSP

7. 12. 2019
ZSV

1. 5. 2020
ZSV ES

 

Webové stránky fakulty

www.pf.upol.cz/

Odoslanie výsledku fakulte