späť na prehľad fakúlt

UP v Olomouci, Právnická fakulta

Pro přijímání do studijních oborů Právo a Právo ve veřejné správě bude fakulta vycházet z výsledků testu Obecných studijních předpokladů (OSP) a testu Základů společenských věd (ZSV).
Pro přijímání do studijního oboru Evropská studia se zaměřením na evropské právo bude fakulta vycházet z výsledků testu ZSV pro navazující magisterské studium evropských studií.

Uchazeč, který podá elektronickou přihlášku na obor Evropská studia, má možnost absolvovat test (ZSV ES) v termínu 25. 5. 2019 zdarma (na základě poskytnutého poukazu na zkoušku). Pro uchazeče o obory Právo a Právo ve veřejné správě budou tyto poukazy vystaveny na NSZ (OSP+ZSV) konající se v termínu 25. 5. 2019. Poukazy si uchazeči budou moci vyzvednout na stránce www.scio.cz/nsz/poukaz.asp.

Odbory, programy Uznávané
termíny
Predmety

Evropská studia se zaměřením na evropské právo (navazující Mgr.)

1. 5. 2019

25. 5. 2019

ZSV pro Evropská studia

Právo (Mgr.)

všetky termíny

Obecné studijní předpoklady
váhy častí
verbální 0,7
analytický 0,3

Základy společenských věd
váhy častí
člověk a společnost 0,2
stát a právo 0,5
hospodářství a svět 0,3

Právo ve veřejné správě (bc.)

všetky termíny

Obecné studijní předpoklady (váha předmětu 1)
váhy častí
verbální 0,7
analytický 0,3

Základy společenských věd (váha předmětu 1)
váhy častí
člověk a společnost 0,2
stát a právo 0,5
hospodářství a svět 0,3

Webové stránky fakulty

www.pf.upol.cz/

Odoslanie výsledku fakulte