späť na prehľad fakúlt

UP v Olomouci, Přírodovědecká fakulta

Bez přijímacích zkoušek budete přijati, když absolvujete test Obecných studijních předpokladů (OSP), případně jeho slovenskou variantu test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) nebo test Matematika (MAT) a dosáhnete požadovaného percentilu (týká se všech bc. programů mimo Petroleum Engineering). Je třeba dosáhnout alespoň percentilu 90, není-li v tabulce zde stanoven nižší percentil).

Pokud se ke studiu na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci v akademickém roce 2022/2023 zapíšete, bude vám formou mimořádného stipendia vyplaceno 500 Kč jako kompenzace za náklady spojené s vystavením certifikátu.

Programy Uznávané
termíny
Predmety

Bakalářské studijní programy

11. 12. 2021

4. 2. 2022

5. 3. 2022

2. 4. 2022

30. 4. 2022

21. 5. 2022

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Matematika