späť na prehľad fakúlt

UP v Olomouci, Přírodovědecká fakulta

Bez přijímacích zkoušek budou přijati uchazeči, kteří absolvují test OSP/VŠP či Matematika a dosáhnou požadovaného percentilu (bližší informace o výši požadovaného percentilu pro různé obory/programy najdete na webu fakulty zde).

Informace o uznávaných termínech na fakultě ověřujeme. 

Odbory, programy Uznávané
termíny
Predmety

Bakalářské studijní programy

7. 12. 2019

8. 2. 2020

7. 3. 2020

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Matematika