späť na prehľad fakúlt

UP v Olomouci, Přírodovědecká fakulta

Bez přijímacích zkoušek budou přijati uchazeči, kteří absolvují test OSP/VŠP či Matematika a dosáhnou percentilu minimálně 90.
Odbory, programy Uznávané
termíny
Predmety

Bakalářské studijní programy

všetky termíny

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Matematika