späť na prehľad fakúlt

UP v Olomouci, Fakulta tělesné kultury

Pokud se hlásíte do bakalářského studijního programu Tělesná výchova a sport, napíšete si test Obecných studijních předpokladů (OSP) případně jeho slovenskou variantu test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP).
Fakulta vám poskytuje poukaz na test OSP nebo test VŠP v termínu 4. 4. 2020 zdarma. Poukazy si můžete vyzvednout tady.
Přijímací řízení na fakultu dále obsahuje různé části, vždy podle zvoleného studijního oboru (talentovou a ústní část), podrobné intormace najdete na webových stránkách fakulty.

Odbory, programy Uznávané
termíny
Predmety

Aplikované pohybové aktivity

Aplikovaná tělesná výchova

Ochrana obyvatelstva

Rekreologie

Tělesná výchova - dvouoborové studium

Tělesná výchova a sport

Trenérství a sport

7. 12. 2019

8. 2. 2020

7. 3. 2020

4. 4. 2020

1. 5. 2020

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Najbližší termín skúšok

8. 2. 2020
OSP

8. 2. 2020
VŠP

 

Webové stránky fakulty

https://ftk.upol.cz/studujte-u-nas/bakalarske-studium/

Odoslanie výsledku fakulte