späť na prehľad fakúlt

UP v Olomouci, Fakulta tělesné kultury

Pro uchazeče o studium bakalářského studijního programu Tělesná výchova a sport je test Obecných studijních předpokladů (OSP) případně jeho varianta test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) povinnou součástí přijímací zkoušky.

Každý uchazeč má možnost absolvovat test OSP nebo test VŠP v termínu 30. 3. 2019 zdarma. Poukazy si uchazeči mohou vyzvednout na stránce www.scio.cz/nsz/poukaz.asp.

Odbory, programy Uznávané
termíny
Predmety

Aplikované pohybové aktivity

Aplikovaná tělesná výchova

Ochrana obyvatelstva

Rekreologie

Tělesná výchova - dvouoborové studium

Tělesná výchova a sport

Trenérství a sport

8. 12. 2018

1. 2. 2019

9. 3. 2019

30. 3. 2019

1. 5. 2019

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Webové stránky fakulty

http://ftk.upol.cz/studujte-u-nas/studijni-obory-bc-mgr/

Odoslanie výsledku fakulte