späť na prehľad fakúlt

VFU v Brně, Fakulta veterinární hygieny a ekologie

Bez přijímací zkoušky budou přijati uchazeči, kteří splní následující kritéria:

Magisterský studijní program VETERINÁRNÍ HYGIENA A EKOLOGIE v prezenční formě studia
• V testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo jeho slovenské verzi testu Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) dosáhnou celkový percentil stejný nebo vyšší než 75.

Bakalářský studijní program BEZPEČNOST A KVALITA POTRAVIN v prezenční i kombinované formě studia
• V testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo jeho slovenské verzi testu Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) dosáhnou celkový percentil stejný nebo vyšší než 65.

Bakalářský studijní program OCHRANA ZVÍŘAT A WELFARE v prezenční formě studia
• V testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo jeho slovenské verzi testu Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) dosáhnou celkový percentil stejný nebo vyšší než 65.

Bakalářský studijní program ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST A KVALITA POTRAVIN V GASTRONOMII v prezenční formě studia
• V testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo jeho slovenské verzi testu Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) dosáhnou celkový percentil stejný nebo vyšší než 65.

Při celkovém posouzení uchazeče k přijetí může být zohledněn i výsledek testu Biologie nebo Chemie. Více informací najdete na webových stránkách fakulty.

Odbory, programy Uznávané
termíny
Predmety

Veterinární hygiena a ekologie (Mgr.)

Bezpečnost a kvalita potravin (bc.)

Ochrana zvířat a welfare (bc.)

Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii (bc.)

7. 12. 2019

8. 2. 2020

7. 3. 2020

4. 4. 2020

1. 5. 2020

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Najbližší termín skúšok

7. 12. 2019
OSP

7. 12. 2019
VŠP

 

Webové stránky fakulty

http://fvhe.vfu.cz/

Odoslanie výsledku fakulte