späť na prehľad fakúlt

VFU v Brně, Fakulta veterinární hygieny a ekologie

Bez přijímací zkoušky budou přijati uchazeči, kteří splní následující kritéria:

Magisterský studijní program VETERINÁRNÍ HYGIENA A EKOLOGIE v prezenční formě studia
• V testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo jeho slovenské verzi testu Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) dosáhnou celkový percentil stejný nebo vyšší než 75.

Bakalářský studijní program BEZPEČNOST A KVALITA POTRAVIN v prezenční i kombinované formě studia
• V testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo jeho slovenské verzi testu Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) dosáhnou celkový percentil stejný nebo vyšší než 65.

Bakalářský studijní program OCHRANA ZVÍŘAT A WELFARE v prezenční formě studia
• V testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo jeho slovenské verzi testu Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) dosáhnou celkový percentil stejný nebo vyšší než 65.

Bakalářský studijní program ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST A KVALITA POTRAVIN V GASTRONOMII v prezenční formě studia
• V testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo jeho slovenské verzi testu Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) dosáhnou celkový percentil stejný nebo vyšší než 65.

Při celkovém posouzení uchazeče k přijetí může být zohledněn i výsledek testu Biologie nebo Chemie. Více informací najdete na webových stránkách fakulty.

Odbory, programy Uznávané
termíny
Predmety

Veterinární hygiena a ekologie (Mgr.)

Bezpečnost a kvalita potravin (bc.)

Ochrana zvířat a welfare (bc.)

Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii (bc.)

8. 12. 2018

1. 2. 2019

9. 3. 2019

30. 3. 2019

1. 5. 2019

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Webové stránky fakulty

http://fvhe.vfu.cz/

Odoslanie výsledku fakulte