späť na prehľad fakúlt

VFU v Brně, F. veterinární hygieny a ekologie

Bez přijímací zkoušky budete přijati, pokud splníte následující kritéria:

Magisterský studijní program VETERINÁRNÍ HYGIENA A EKOLOGIE v prezenční formě studia • V testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo jeho slovenské verzi testu Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) dosáhnete celkový percentil stejný nebo vyšší než 75.

Bakalářský studijní program BEZPEČNOST A KVALITA POTRAVIN v prezenční i kombinované formě studia • V testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo jeho slovenské verzi testu Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) dosáhnete celkový percentil stejný nebo vyšší než 70.

Bakalářský studijní program OCHRANA ZVÍŘAT A WELFARE v prezenční formě studia • V testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo jeho slovenské verzi testu Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) dosáhnete celkový percentil stejný nebo vyšší než 70.

Bakalářský studijní program ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST A KVALITA POTRAVIN V GASTRONOMII v prezenční formě studia • V testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo jeho slovenské verzi testu Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) dosáhnete celkový percentil stejný nebo vyšší než 70.

Při celkovém posouzení uchazeče k přijetí může být bodovou bonifikací zohledněn i výsledek testu Biologie nebo Chemie. Více informací najdete na webových stránkách fakulty.

Programy Uznávané
termíny
Predmety

Veterinární hygiena a ekologie (Mgr.)

Bezpečnost a kvalita potravin (bc.)

Ochrana zvířat a welfare (bc.)

Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii (bc.)

12. 12. 2020

6. 2. 2021

6. 3. 2021

28. 3. 2021

17. 4. 2021

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Najbližší termín skúšok

6. 2. 2021
OSP

6. 2. 2021
VŠP

 

Webové stránky fakulty

Prejsť na stránku fakulty

Odoslanie výsledku fakulte