späť na prehľad fakúlt

OU v Ostravě, Přírodovědecká fakulta

Přijímací zkouška bude prominuta uchazeči, který absolvuje test Obecných studijních předpokladů (OSP) či jeho slovenskou verzi test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) a dosáhne percentil minimálně 70.

Odbory, programy Uznávané
termíny
Predmety

vybrané bc. obory

8. 12. 2018

1. 2. 2019

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady