späť na prehľad fakúlt

OU v Ostravě, Přírodovědecká fakulta

Přijímací zkouška bude prominuta uchazeči, který absolvuje test Obecných studijních předpokladů (OSP) či jeho slovenskou verzi test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) a dosáhne percentil minimálně 70.

Odbory, programy Uznávané
termíny
Predmety

vybrané bc. obory

7. 12. 2019

8. 2. 2020

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Najbližší termín skúšok

8. 2. 2020
OSP

8. 2. 2020
VŠP

 

Webové stránky fakulty

https://prf.osu.cz/22873/podminky-k-prijeti-obsah-a-forma-prijimaci-zkousky/

Odoslanie výsledku fakulte