späť na prehľad fakúlt

SU v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta

Děkan fakulty promine přijímací zkoušku uchazečům, kteří z testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) dosáhnou percentil 40 a více.
Odbory, programy Uznávané
termíny
Predmety

všechny bakalářské obory

8. 12. 2018

1. 2. 2019

9. 3. 2019

30. 3. 2019

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Webové stránky fakulty

http://www.opf.slu.cz/

Odoslanie výsledku fakulte