späť na prehľad fakúlt

UK v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Bez přijímací zkoušky budou přijati uchazeči, kteří splní následující kritéria:

Magisterský studijní program FARMACIE v prezenční formě studia

• V testech Přírodních věd (Biologie a Chemie) dosáhnou celkový percentil stejný nebo vyšší než 80. Celkový percentil je stanoven jako průměr percentilů z obou testů.

nebo

• V testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo v jeho slovenské verzi Všeobecné študijné předpoklady (VŠP) dosáhnou percentil stejný nebo vyšší než 80 a současně absolvují výuku předmětů chemie a biologie v délce alespoň jednoho roku v průběhu posledních dvou let studia a nejsou klasifikováni známkou horší než 2 (velmi dobře).

Bakalářský studijní program ZDRAVOTNICKÁ BIOANALYTIKA v prezenční formě studia 

• V testech Přírodních věd (Biologie a Chemie) dosáhnou celkový percentil stejný nebo vyšší než 70. Celkový percentil je stanoven jako průměr percentilů z obou testů.

nebo

• V testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo v jeho slovenské verzi Všeobecné študijné předpoklady (VŠP) dosáhnou percentil stejný nebo vyšší než 70 a současně absolvují výuku předmětů chemie a biologie v délce alespoň jednoho roku v průběhu posledních dvou let studia a nejsou klasifikováni známkou horší než 2 (velmi dobře).

Odbory, programy Uznávané
termíny
Predmety

Bakalářský studijní program ZDRAVOTNICKÁ BIOANALYTIKA v prezenční formě studia

všetky termíny

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Biologie

Chemie

Magisterský studijní program FARMACIE v prezenční formě studia

všetky termíny

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Biologie

Chemie

Webové stránky fakulty

http://www.faf.cuni.cz/

Odoslanie výsledku fakulte