späť na prehľad fakúlt

EU v Bratislave, Fakulta aplikovaných jazykov

Všetci prihlásení uchádzači budú prijatí podmienečne bez prijímacej skúšky.

Odbory, programy Uznávané
termíny
Predmety

Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia

7. 12. 2019

8. 2. 2020

7. 3. 2020

13. 6. 2020

27. 6. 2020

Všeobecné študijné predpoklady
nebo Obecné studijní předpoklady

Anglický jazyk

Německý jazyk

Španělský jazyk

Webové stránky fakulty

Prejsť na stránku fakulty

Odoslanie výsledku fakulte