späť na prehľad fakúlt

ČVUT v Praze, Fakulta stavební

Uchazečům - cizincům, kteří mají trvalé bydliště mimo ČR může být prominuta přijímací zkouška, pokud složí test z Matematiky.

Odbory, programy Uznávané
termíny
Predmety

bc. obory

8. 2. 2020

7. 3. 2020

Matematika

Webové stránky fakulty

Prejsť na stránku fakulty

Odoslanie výsledku fakulte