späť na prehľad fakúlt

ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická

Přijímací zkouška bude prominuta všem uchazečům o studium v bakalářských programech, kteří absolvují test z matematiky (MAT) nebo test Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo jeho slovenskou verzi test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP), a získají percentil 90 a výše.

Uchazeči o studium programu Otevřená informatika s nejlepším výsledkem mohou získat stipendium.

Fakulta uznává pouze výsledky testů konaných v rámci České a Slovenské republiky v prvních třech termínech NSZ (prosinec 2022 - březen 2023).

Programy Uznávané
termíny
Predmety

bakalářské studijní programy

10. 12. 2022

4. 2. 2023

4. 3. 2023

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady
nebo Matematika

Webové stránky fakulty

Prejsť na stránku fakulty

Odoslanie výsledku fakulte