späť na prehľad fakúlt

ČVUT v Praze, Fakulta architektury

Jednou z podmínek pro přijetí ke studiu je absolvování testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo jeho slovenské verze testu Všeobecných študijných predpokladov (VŠP).

Bližší informace najdete na webových stránkách Fakulty architektury ČVUT.

Programy Uznávané
termíny
Predmety

Architektura a urbanismus

Krajinářská architektura

Design

12. 12. 2020

6. 2. 2021

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Najbližší termín skúšok

6. 2. 2021
OSP

6. 2. 2021
VŠP

 

Webové stránky fakulty

Prejsť na stránku fakulty

Odoslanie výsledku fakulte