späť na prehľad fakúlt

ČVUT v Praze, Fakulta architektury

Fakulta architektury vyhlašuje mimořádné přijímací řízení. Jednou z podmínek pro přijetí ke studiu je absolvování testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo jeho slovenské verze testu Všeobecných študijných predpokladov (VŠP).

Bližší informace najdete na webových stránkách Fakulty architektury ČVUT.

Odbory, programy Uznávané
termíny
Predmety

Architektura

Krajinářská architektura

Průmyslový design

7. 12. 2019

8. 2. 2020

13. 6. 2020

27. 6. 2020

11. 7. 2020

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Webové stránky fakulty

Prejsť na stránku fakulty

Odoslanie výsledku fakulte