späť na prehľad fakúlt

VŠCHT v Praze, F. technologie ochrany prostředí

Výborný výsledek testu Obecných studijních předpokladů (nebo jeho slovenské verze Všeobecných študijných predpokladov), testu Matematiky, Biologie nebo testu Chemie vám může zajistit jednorázové fakultní stipendium ve výši 10 tisíc korun.

Více informací najdete zde.

Programy Uznávané
termíny
Predmety

všechny bakalářské obory

všetky termíny

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Matematika

Biologie

Chemie

Najbližší termín skúšok

28. 3. 2021
OSP

28. 3. 2021
VŠP

28. 3. 2021
MA

28. 3. 2021
BIO

28. 3. 2021
CHE

 

Webové stránky fakulty

Prejsť na stránku fakulty

Odoslanie výsledku fakulte