späť na prehľad fakúlt

VŠCHT v Praze, F. technologie ochrany prostředí

Výborný výsledek testu Obecných studijních předpokladů (nebo jeho slovenské verze Všeobecných študijných predpokladov), testu Matematiky, Biologie nebo testu Chemie vám může zajistit jednorázové fakultní stipendium ve výši 10 tisíc korun.

Více informací najdete zde.

Odbory, programy Uznávané
termíny
Predmety

všechny bakalářské obory

7. 12. 2019

8. 2. 2020

7. 3. 2020

1. 5. 2020

23. 5. 2020

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Matematika

Biologie

Chemie

Najbližší termín skúšok

1. 5. 2020
OSP

1. 5. 2020
VŠP

1. 5. 2020
MA

1. 5. 2020
BIO

1. 5. 2020
CHE

 

Webové stránky fakulty

Prejsť na stránku fakulty

Odoslanie výsledku fakulte