späť na prehľad fakúlt

UK v Praze, Právnická fakulta

Hlavním kritériem pro přijetí do magisterských studijních oborů je absolvovaní dvojice testů Obecných studijních předpokladů (OSP) a testu Základy společenských věd (ZSV).

Výsledek bude počítán jako součet percentilů testů OSP a ZSV přepočtených podle vah, test OSP bude mít váhu 1,25 a test ZSV váhu 0,75; v rámci obou testů budou mít všechny oddíly stejnou váhu.

Uchazeči, který podá přihlášku na fakultu, bude poskytnut slevový poukaz na jeden termín ZSV. Poukazy si můžete vyzvednout zde. Poukaz nelze využít zpětně.

V přijímacím řízení může uchazeč dále získat bonifikaci za zkoušku TESA (Anglický jazyk, úroveň B2). Více informací o zkoušce tady .

Odbory, programy Uznávané
termíny
Predmety

Právo a právní věda magisterské studium

všetky termíny

Obecné studijní předpoklady (váha předmětu 1,25)

Základy společenských věd (váha předmětu 0,75)

Najbližší termín skúšok

7. 12. 2019
OSP

7. 12. 2019
ZSV

 

Webové stránky fakulty

http://www.prf.cuni.cz/

Odoslanie výsledku fakulte