späť na prehľad fakúlt

TU v Liberci, Ekonomická fakulta

Bez přijímací zkoušky do všech bakalářských studijních oborů budou přijati uchazeči, kteří v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) dosáhli v testu Obecných studijních předpokladů percentil 50 a více a současně v testu z Anglického jazyka percentil 50 a více. Uznány budou výsledky dosažené v termínech NSZ konaných v období od 1. prosince 2018 do 1. května 2019.

Odbory, programy Uznávané
termíny
Predmety

bc. obory

7. 12. 2019

8. 2. 2020

7. 3. 2020

4. 4. 2020

1. 5. 2020

Obecné studijní předpoklady

Anglický jazyk

Najbližší termín skúšok

7. 12. 2019
OSP

7. 3. 2020
AJ

 

Webové stránky fakulty

http://www.ef.tul.cz

Odoslanie výsledku fakulte