späť na prehľad fakúlt

TU v Liberci, Ekonomická fakulta

Bez přijímací zkoušky do všech bakalářských studijních oborů budou přijati uchazeči, kteří v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) dosáhli v testu Obecných studijních předpokladů percentil 50 a více a současně v testu z Anglického jazyka percentil 50 a více. 

Odbory, programy Uznávané
termíny
Predmety

bc. obory

všetky termíny

Obecné studijní předpoklady

Anglický jazyk

Webové stránky fakulty

Prejsť na stránku fakulty

Odoslanie výsledku fakulte