späť na prehľad fakúlt

UK v Praze, Fakulta sociálních věd

Do vybraných oborů je povinnou součástí přijímacího řízení absolvování testu Obecných studijních předpokladů.

V případě programu Komunikační studia je třeba vykonat test OSP a test Anglického jazyka.

Pro obor Ekonomie a finance si musíte napsat test OSP a Matematika.

Pro programy Sociologie a sociální politika a Sociologie se zúčastněte testu OSP a testu z Anglického jazyka (nebo doložte úroveň certifikátem B2).

Odbory, programy Uznávané
termíny
Predmety

obor Ekonomie a finance

7. 12. 2019

8. 2. 2020

7. 3. 2020

4. 4. 2020

1. 5. 2020

Obecné studijní předpoklady (váha předmětu 0,4)

Matematika (váha předmětu 0,6)

program Komunikační studia se specializacemi Žurnalistika, Mediální studia a Marketingová komunikace a PR

7. 12. 2019

8. 2. 2020

7. 3. 2020

4. 4. 2020

1. 5. 2020

Obecné studijní předpoklady

Anglický jazyk

program Politologie a mezinárodní vztahy

program Politologie a veřejná politika

program Teritoriální studia

distanční program Teritoriální studia se specializacemi Soudobé dějiny a Teritoriální studia

program Česko-německá studia

7. 12. 2019

8. 2. 2020

7. 3. 2020

4. 4. 2020

1. 5. 2020

Obecné studijní předpoklady

program Sociologie a sociální politika

program Sociologie se specializacemi Studia současných společností a Sociální antropologie

7. 12. 2019

8. 2. 2020

7. 3. 2020

4. 4. 2020

1. 5. 2020

Obecné studijní předpoklady

Anglický jazyk

Najbližší termín skúšok

7. 12. 2019
OSP

8. 2. 2020
MA

7. 3. 2020
AJ

 

Webové stránky fakulty

http://fsv.cuni.cz/

Odoslanie výsledku fakulte