späť na prehľad fakúlt

UK v Praze, Fakulta sociálních věd

Do vybraných oborů je povinnou součástí přijímacího řízení absolvování testu Obecných studijních předpokladů.

V případě programu Komunikační studia je třeba vykonat test OSP a test Anglického jazyka.

Pro obor Ekonomie a finance si musíte napsat test OSP a Matematika.

Fakulta akceptuje i výsledky Národních srovnávacích zkoušek z předchozího akademického roku (2018/2019).

Odbory, programy Uznávané
termíny
Predmety

obor Ekonomie a finance

7. 12. 2019

8. 2. 2020

7. 3. 2020

30. 5. 2020

Obecné studijní předpoklady (váha předmětu 0,4)

Matematika (váha předmětu 0,6)

program Komunikační studia se specializacemi Žurnalistika, Mediální studia a Marketingová komunikace a PR

7. 12. 2019

8. 2. 2020

7. 3. 2020

30. 5. 2020

Obecné studijní předpoklady (váha předmětu 0,7)

Anglický jazyk (váha předmětu 0,3)

program Politologie a mezinárodní vztahy

program Politologie a veřejná politika

program Teritoriální studia

distanční program Teritoriální studia se specializacemi Soudobé dějiny a Teritoriální studia

program Česko-německá studia

program Sociologie a sociální politika

program Sociologie se specializacemi Studia současných společností a Sociální antropologie

7. 12. 2019

8. 2. 2020

7. 3. 2020

13. 6. 2020

30. 5. 2020

Obecné studijní předpoklady

Webové stránky fakulty

Prejsť na stránku fakulty

Odoslanie výsledku fakulte