späť na prehľad fakúlt

UK v Praze, Fakulta sociálních věd

Do vybraných oborů je povinnou součástí přijímacího řízení absolvování testu Obecných studijních předpokladů (OSP).

V případě programu Komunikační studia je třeba vykonat test OSP a test Anglického jazyka (AJ).

Pro obor Ekonomie a finance si musíte napsat test OSP a Matematika (v případě, že dosáhnete v testu Matematika percentil 90 a více, nemusíte už psát test OSP).

Fakulta akceptuje i výsledky Národních srovnávacích zkoušek z předchozího akademického roku.

Programy Uznávané
termíny
Predmety

obor Ekonomie a finance

11. 12. 2021

4. 2. 2022

5. 3. 2022

2. 4. 2022

30. 4. 2022

Obecné studijní předpoklady (váha předmětu 0,4)

Matematika (váha předmětu 0,6)

program Komunikační studia se specializacemi Žurnalistika, Mediální studia a Marketingová komunikace a PR

11. 12. 2021

4. 2. 2022

5. 3. 2022

2. 4. 2022

30. 4. 2022

Obecné studijní předpoklady (váha předmětu 0,7)

Anglický jazyk (váha předmětu 0,3)

program Politologie a mezinárodní vztahy

program Politologie a veřejná politika

program Teritoriální studia

distanční program Teritoriální studia se specializacemi Soudobé dějiny a Teritoriální studia

program Česko-německá studia

program Sociologie a sociální politika

program Sociologie se specializacemi Studia současných společností a Sociální antropologie

11. 12. 2021

4. 2. 2022

5. 3. 2022

2. 4. 2022

30. 4. 2022

Obecné studijní předpoklady

Najbližší termín skúšok

11. 12. 2021
OSP

4. 2. 2022
MA

5. 3. 2022
AJ

 

Webové stránky fakulty

Prejsť na stránku fakulty

Odoslanie výsledku fakulte