späť na prehľad fakúlt

VUT v Brně, Fakulta stavební

Pro program Architektura pozemních staveb je test OSP (VŠP) součástí druhého kola přijímacího řízení spolu s Odbornou rozpravou. První kolo přijímacího řízení sestává z talentové zkoušky (hodnotí se například schopnost zvládnout perspektivu, proporce a přesvědčivé grafické vyjadřování). 

Uchazeči o studijní programy Stavební inženýrství, Civil Engineering, Městské inženýrství a Geodézie a kartografie, kteří dosáhnou percentil min. 40 z OSP (VŠP) nebo Matematiky, budou přijati bez přijímacích zkoušek.

 

Odbory, programy Uznávané
termíny
Predmety

Architektura pozemních staveb

všetky termíny

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Stavební inženýrství

Civil Engineeering

Městské inženýrství

Geodézie a kartografie

všetky termíny

Obecné studijní předpoklady

Všeobecné študijné predpoklady

Matematika

Najbližší termín skúšok

11. 7. 2020
OSP

11. 7. 2020
VŠP

 

Webové stránky fakulty

Prejsť na stránku fakulty

Odoslanie výsledku fakulte