späť na prehľad fakúlt

VUT v Brně, Fakulta stavební

Pro obor Architektura pozemních staveb je test OSP (VŠP) součástí druhého kola přijímacího řízení spolu s Odbornou rozpravou. První kolo přijímacího řízení sestává z talentové zkoušky (hodnotí se například schopnost zvládnout perspektivu, proporce a přesvědčivé grafické vyjadřování). Pro tento obor fakulta uznává výsledky pouze z prvních čtyř termínu NSZ.

Uchazeči o studijní obory Stavební inženýrství, Civil Engineering, Městské inženýrství a Geodézie a kartografie, kteří dosáhnou percentil min. 40 z OSP (VŠP) nebo Matematiky, budou přijati bez přijímacích zkoušek.

V prvním kole přijímacího řízení uznává fakulta první čtyři termíny NSZ, ve druhém kole pak uznává všechny termíny NSZ. 

Odbory, programy Uznávané
termíny
Predmety

Architektura pozemních staveb

7. 12. 2019

8. 2. 2020

7. 3. 2020

4. 4. 2020

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Stavební inženýrství

Civil Engineeering

Městské inženýrství

Geodézie a kartografie

všetky termíny

Obecné studijní předpoklady

Všeobecné študijné predpoklady

Matematika

Najbližší termín skúšok

7. 12. 2019
OSP

7. 12. 2019
VŠP

8. 2. 2020
MA

 

Webové stránky fakulty

http://www.fce.vutbr.cz

Odoslanie výsledku fakulte