späť na prehľad fakúlt

VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství

Uchazečům o studium v bakalářských studijních oborech bude prominuta přijímací zkouška, pokud se v testu Matematika (MAT) umístí mezi 50 % nejlepšími. O prominutí přijímací zkoušky musí uchazeč fakultu včas písemně požádat.

Informace o uznávaných termínech na fakultě ověřujeme.

Odbory, programy Uznávané
termíny
Predmety

všechny bakalářské

8. 2. 2020

7. 3. 2020

Matematika

Webové stránky fakulty

Prejsť na stránku fakulty

Odoslanie výsledku fakulte