späť na prehľad fakúlt

VUT v Brně, Fakulta architektury

V rámci přijímacího řízení musíte absolvovat čtyři části: Národní srovnávací zkoušky SCIO, Test prostorové představivosti a tvůrčí úkol, domácí úkoly a pohovor.

Národní srovnávací zkoušky se skládají z testu Obecných studijních předpokladů (OSP) (případně slovenské varianty, testu VŠP) a testu Základů společenských věd (ZSV). 

Programy Uznávané
termíny
Predmety

Architektura a urbanismus

10. 12. 2022

4. 2. 2023

4. 3. 2023

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Základy společenských věd

Webové stránky fakulty

Prejsť na stránku fakulty

Odoslanie výsledku fakulte