späť na prehľad fakúlt

VUT v Brně, Fakulta podnikatelská

Bez přijímacích zkoušek budou přijati uchazeči všech bc. studijních oborů vyučovaných v českém jazyce, kteří v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo v jeho slovenské verzi Všeobecné študijné predpoklady (VŠP) dosáhli celkový percentil 75 a vyšší.

Odbory, programy Uznávané
termíny
Predmety

bc. obory

8. 12. 2018

1. 2. 2019

9. 3. 2019

30. 3. 2019

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Najbližší termín skúšok

9. 3. 2019
OSP

9. 3. 2019
VŠP

 

Webové stránky fakulty

http://www.fbm.vutbr.cz

Odoslanie výsledku fakulte