späť na prehľad fakúlt

VUT v Brně, Fakulta podnikatelská

Bez přijímacích zkoušek budou přijati uchazeči všech bc. studijních oborů vyučovaných v českém jazyce, kteří v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo v jeho slovenské verzi Všeobecné študijné predpoklady (VŠP) dosáhli celkový percentil 75 a vyšší.

Pro předání výsledku fakultě musíte mít ve svém profilu nastaven souhlas s předáním Podnikatelské fakultě VUT. Pokud budete mít navolen obecný souhlas, výsledek nebude předán.

Odbory, programy Uznávané
termíny
Predmety

bc. obory

8. 12. 2018

1. 2. 2019

9. 3. 2019

30. 3. 2019

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Webové stránky fakulty

http://www.fbm.vutbr.cz

Odoslanie výsledku fakulte