späť na prehľad fakúlt

VUT v Brně, Fakulta podnikatelská

Bez přijímacích zkoušek budou přijati uchazeči všech bc. studijních oborů vyučovaných v českém jazyce, kteří v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo v jeho slovenské verzi Všeobecné študijné predpoklady (VŠP) dosáhli celkový percentil 75 a vyšší.

Certifikát je třeba na fakultu dodat do 31. 3. 2020.

Odbory, programy Uznávané
termíny
Predmety

bc. obory

7. 12. 2019

8. 2. 2020

7. 3. 2020

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Najbližší termín skúšok

7. 12. 2019
OSP

7. 12. 2019
VŠP

 

Webové stránky fakulty

http://www.fbm.vutbr.cz

Odoslanie výsledku fakulte