Často kladené otázky k online skúške

Aký mám na skúšku použiť internetový prehliadač?
Výhradne najnovšiu verziu Google Chrome. Pri použití iného prehliadača hrozia vážne technické problémy.

Čo sa stane, keď neabsolvujem onboarding?
Onboarding alebo vstupný skúšobný test musí povinne absolvovať každý účastník online NPS pred každým termínom NPS. Slúži na to, aby ste si vyskúšali funkčnosť vašej techniky a zároveň sa vopred zoznámili s testovacím prostredím. Počítajte s tým, že onboarding je potrebné prejsť najneskôr päť dní pred skúškou – presné pokyny vám zašleme spolu s pozvánkou na ostrý test. Pokiaľ skúšobný test neabsolvujete, nebudete mať možnosť sa skúšky zúčastniť! Toto pravidlo je dôsledne vymáhané.


Aký preukaz totožnosti môžem na skúšku použiť?
Občiansky preukaz, vodičský preukaz alebo cestovný pas.

Sú skeny miestnosti z onboardingu vyhodnocované?
Skeny miestnosti z onboardingu nijako nekontrolujeme, nie je teda nutné, aby ste boli v rovnakej miestnosti ako pri ostrej skúške. Nevadí ani, pokiaľ v tejto chvíli nedodržíte všetky stanovené pravidlá. Tie sa vzťahujú výhradne na ostrý test.


Príde mi nejaké potvrdenie o úspešne vykonanom onboardingu?
Nepríde. Pokiaľ na zozname skúšok svieti pri onboardingu zelený stav DOKONČENÉ, váš onboarding bol úspešný.

Ako mám urobiť správny sken miestnosti?
Na skene miestnosti si dajte naozaj záležať - patrí do neho ako záznam vašej miestnosti, tak aj pohľad na kompletnú dosku vášho stola aj pod ňu. Pri snímaní miestnosti je nutné s webkamerou urobiť otočku o 360 stupňov, čím ukážete, že ste v izbe sami. Pri zábere na stôl je dôležité ukázať, že na ňom nemáte žiadne nepovolené predmety, a nemáte ich ani vo svojej bezprostrednej blízkosti. Ak máte na stole papiere na poznámky, ukážte na kameru, že sú prázdne. Pred každým testom si starostlivo skontrolujte povolené pomôcky!


Musím si kvôli skúške vypratať celú izbu?
Nie, izbu si vypratať nemusíte. Dôležitý je najmä váš stôl, ktorý by mal byť počas skúšky prázdny, a vaše bezprostredné okolie. Tým je myslené vaše okolie, kam môžete dosiahnuť bez opustenia záberu kamery. Vychádzajte z jednoduchej logiky – pokiaľ pri sebe alebo vo vašom dosahu máte počas skúšky akékoľvek nepovolené predmety, ktoré vám môžu pomôcť s riešením skúšky (mobil, kalkulačka, slúchadlá, slovníky, mapa na stene, periodická tabuľka…), je to problém. Pokiaľ ale všetky nepovolené predmety zostávajú v policiach jednoznačne mimo vášho dosahu a dohľadu, je to v poriadku. 


Môžem si počas skúšky robiť poznámky?
Každá skúška má vlastné podmienky - u niektorých je písanie poznámok dovolené (VŠP/OSP, Matematika), u väčšiny ale nie je. Vždy sa preto riaďte pokynmi pre vašu konkrétnu skúšku.


Čo sa stane, keď počas skúšky opustím záber?
Záber počas skúšky opustiť nesmiete. Kamera by mala celý čas snímať vašu tvár a ramená, pokiaľ je to možné, tak aj časť stola. Dajte si tiež pozor, aby záznam nebol príliš rozmazaný alebo nekvalitný - to sa môže stať, ak by na vás napríklad svietilo priame slnko. Pokiaľ záber kamery úplne opustíte, budete zo skúšky vylúčení. Pokiaľ musíte počas skúšky vo výnimočných prípadoch vstať zo svojho miesta, musíte celý čas zostať na kamere a ideálne okomentovať, čo práve robíte.


Čo mám robiť, ak počas skúšky budem mať technické problémy?
Po celú dobu skúšky je na príjme naše zákaznícke centrum, ktoré bezodkladne kontaktujte. Na tento účel si v miestnosti môžete nechať mobilný telefón, nie však vo vašej bezprostrednej blízkosti. Nezabudnite si tiež vypnúť zvonenie a vibrácie.
Pokiaľ píšete e-mail, vždy uveďte čo najpresnejšie, aký máte konkrétne problém. Môžete priložiť aj screenshoty. V opačnom prípade sa celá komunikácia preťahuje a je možné, že vám nestihneme pomôcť včas.
Upozornenie: Neotvárajte test vo viacerých oknách / kartách vo svojom webovom prehliadači. Môže to spôsobiť technické komplikácie pri nahravanie testu.
  

Čo sa stane, ak mi počas skúšky vypadne internetové pripojenie?
Testovacie prostredie je vyvinuté tak, aby výpadok internetu nepredstavoval žiadny problém. Váš priechod testom sa postupne ukladá do vášho počítača, takže aj keď na chvíľu stratíte pripojenie k internetu, priechod testom to nijako neovplyvní. Po obnovení pripojenia sa vaše dáta nahrajú späť do testu a o odpovede teda neprídete. Dáta sa však neuložia, pokiaľ budete používať anonymný režim prehliadača.
 
Môžem počas skúšky použiť externú webkameru, bezdrôtovú myš a pod.?
Áno, externé zariadenie použiť môžete, vždy ale musí byť aktívne iba jedno. Externá kamera musí umožňovať manipuláciu tak, aby sa s ňou bolo možné otočiť dookola miestnosti (360° pohľad).

produkty