Skúška nanečisto

V marci si môžete vyskúšať NPS v prostredí a za podmienok ako pri ostrej online skúške.

  • Test budete riešiť z domu na svojom PC. Po skúške dostanete percentil - porovnanie s ostatnými.
  • Je to tiež šanca si skúsiť, či vám online forma vyhovuje.
  • Cena skúšky nanečisto je 14 EUR.

 

produkty