Kdo jsme

Scio založil v roce 1995 Ondřej Šteffl. V jeho počátcích byla snaha vytvořit profesionální testy pro přijímací zkoušky, které byly běžné v USA a u nás chyběly. Společnost začala jako start-up o dvou lidech, rychle rostla a chrlila spoustu více či méně úspěšných nápadů a projektů. Do povědomí se dostala především díky testu Obecných studijních předpokladů. Ten do dnešní doby využívá řada českých a slovenských vysokých škol v rámci přijímacího řízení. A jelikož se Scio dlouhodobě snaží sledovat inovace ve vzdělávání a přenášet je do praxe, otevřeli jsme v roce 2015 první ScioŠkolu, inovativní základní školu. Nyní máme škol už dvanáct, včetně jedné střední školy. Velkým tématem je pro nás i paralelní vzdělávání, které probíhá mimo školu a umožňuje rodičům aktivně se podílet na rozvoji svých dětí.

 

 

Naše poslání

Chceme měnit svět v oblasti vzdělávání. Nabízíme kvalitní alternativu ve většině vzdělávacích oblastí. Vycházíme ze soudobých vědeckých poznatků. Hledáme inovativní řešení. Usilujeme o lepší vzdělávání a rozvoj dětí a podporujeme rozvoj moderního vzdělávání nejen ve škole.

Naše hodnoty

Ve všem, co děláme, se snažíme řídit základními firemními hodnotami, které jsou tím prvním a nejdůležitějšímpři rozhodování, ať už ve vztahu k našim zákazníkům, tak uvnitř firmy. Těmito hodnotami jsou otevřenost, svoboda, aktivita, odvaha, optimismus, morálka

Naši zákazníci

Jsme tu pro děti, studenty a jejich rodiče a pro pedagogy. A to buď přímo (zřizujeme vlastní Scioškoly, pořádáme kurzy, nabízíme produkty a služby), nebo zprostředkovaně přes školy a jejich zřizovatele.

Naše produkty a služby 

Jsme soukromá společnost a jedním z našich cílů je tvorba zisku. Za naše produkty a služby požadujeme cenu, která odpovídá jejich kvalitě a hodnotě. Zisk je pak důkazem, že práci děláme dobře a umožňuje další inovace a náš rozvoj. Naše služby i způsob tvorby zisku jsou v souladu s našimi hodnotami. 

Zároveň jsme velmi stabilní společností. Dokonce jsme v roce 2017 byli společností Bisnode vyhodnoceni jako jedna z 0,2 % nejstabilnějších firem v Česku.