Firemní kultura

 

Jsme svobodná firma, která stojí na autonomním rozhodování, zodpovědnosti a samostatnosti zaměstnanců. Rozvíjíme prostředí, kde si lidi věří, kde svobodně vytvářejí a vedou smysluplné projekty. Podporujeme vnitřní motivaci zaměstnanců, jejich aktivní účast na firemním dění a odpovědnost jak za výsledky své práce, tak za výsledky projektů, na nichž pracují.

Kultura svobodné firmy není pro každého. Věci se u nás nedělají jen proto, že jsou tak prostě zajeté, naopak, je třeba přemýšlet o tom, jak něco děláte a proč. Často jsme nároční v tom, co po lidech chceme. Pokud ale máte odvahu, jste aktivní a otevření novým zkušenostem, pak se u nás neztratíte. Nezáleží na tom, co máte vystudováno, jen na vaší chuti se učit. Vzdělání je totiž celoživotní proces a změna je trvalý stav.

Máme volnou pracovní dobu, takže nikdo nemusí sedět v práci od 9 do 5. Každý u nás může pracovat v dny a hodiny, kdy sám vyhodnotí, že je to nejlepší. Mzda se nevyplácí za čas strávený na jednom místě, ale za vykonanou práci. Věříme, že si každý naplánuje práci tak, aby ji co nejlépe zvládnul s odpovědností k druhým lidem a úkolům svým i týmovým. Zda jste při tom v kanceláři, v kavárně nebo ležíte doma v posteli, je úplně na vás. Chceme, aby vám práce dávala smysl a bavila vás. Jde nám o naši každodenní radost z práce a zároveň o kvalitní službu/produkt pro naše zákazníky. Při rozvoji zaměstnanců pracujeme s chybou – netrestáme, ale hledáme řešení a poučení do budoucna.

Proč nám dává práce ve Scio smysl se dočtete na našem blogu smyslvpraci.cz.

Takhle nás vidí současní i bývalí zaměstnanci na Atmoskopu.

 

Svou organizační strukturou nechceme připomínat hierarchicky uspořádaný korporátní svět. Proto máme plochou organizační strukturu, která má pouze tři úrovně. V čele Scia stojí jeho ředitel a zakladatel Ondřej Šteffl, který udává firemní misi a vizi. Konkrétní projekty realizujeme v pěti studiích, které vede pět patronů a výkonný ředitel. Pokud bychom se snažili přeložit toto rozdělení do běžného jazyka, studia bychom asi nazvali projektovými týmy, patrony pak manažery. Patroni ale zastávají více partnerský přístup - lidem ze svého studia často slouží spíše jako opora a pomocník než šéf nebo nadřízený pracovník.