Testovanie študijných predpokladov

Testovanie pre stredné školy v tomto roku nebudeme realizovať vo  formáte ako v minulých rokoch (v aplikácii ScioDAT s porovnaním škôl). Pripravili sme však testy v zjednodušenom formáte, ktorý nájdete nižšie.

Správy z minulých kôl testovania má každá škola k dispozícii aj v aplikácii ScioDAT po prihlásení.

 

On-line testy pre žiakov

Krátke on-line testy, ktoré si žiaci môžu vypĺňať individuálne alebo spoločne v rámci vyučovania

Každý test zaberie cca 20 minút času. Ihneď po vyriešení je k dispozícii vyhodnotenie - správne a chybné odpovede. Porovnanie s ostatnými (percentil) si žiaci môžu nechať poslať na svoj e-mail.

Všeobecné študijné predpoklady   

Matematika

Anglický jazyk

 

Testy k stiahnutiu a šanca na prijatie

Testy určené na vytlačenie a vyhodnotenie v rámci vyučovacej hodiny

Testy vo formáte PDF. Riešenia a orientačný prepočet na percentil si môžete stiahnuť samostatne; Každý test zaberie asi 20 minút času. V hodine je tak možné stihnúť 2 testy s vyhodnotením.

 

Všeobecné študijné predpoklady   

  • 15 otázok na 20 minút. Čas bude hrať dôležitú úlohu, niektorí pravdepodobne nestihnú vyriešiť všetky úlohy.
    Na dosiahnutie dobrého výsledku to nie je potrebné.

Matematika  

  • 8 otázok na 22 minút. Všetky výpočty je možné zvládnuť bez použití kalkulačky.

Anglický jazyk  

  • 18 otázok na 18 minút. Úvodný text je pri NPS formou posluchu.

 

Riešenia a orientačný prepočet na percentil  

  • Pre VŠP, MAT, AJ. Percentil orientačne porovnáva žiakov s ostatnými riešiteľmi testov (najmä uchádzači o výberové fakulty VŠ v SR a ČR).

VŠ a šanca na prijatie (percentil) 

  • Uvedené sú slovenské školy s s NPS. Slovenskú VŠP/MAT uznávajú aj česke školy, napríklad Fakulta informatiky a Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně, Fakulta informačních technologií VUT, Ekonomická fakulta VŠB-TU v Ostravě, Národohospodářská fakulta VŠE v Praze, Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíne...