Služby pre vysoké školy

Spolupracujeme s desiatkami vysokých škôl. Vyše 20 rokov organizujeme prijímacie konania a vyvíjame najpoužívanejšie testy v Českej republike. 

 

Vysokým školám pomôžeme:  

  • Zaistiť prijímacie konanie, od vývoja testov po komplexné riešenie prijímacích skúšok vrátane logistiky 
  • Pripraviť úplne porovnateľné prijímacie skúšky v online podobe pre situáciu, keď nebude možný prezenčný variant
  • Otestovať študentov a spracovať štatistické analýzy vo vzťahu k prijímaciemu riešeniu 
  • Pomôcť s propagáciou školy
  • a nielen to…

 

 

 

V minulom roku sme na prijímacom konaní spolupracovali s vyše 80 fakultami VŠ.
Národnými porovnávacími skúškami prešlo 22 649 uchádzačov. 12 563 skúšok sme administrovali čisto v online podobe.  
Pre prijímacie konanie sme vyvinuli vyše 4 000 unikátnych úloh v rámci 10 rôznych predmetov skúšok.