Propagácia VŠ

Ponúkame vám unikátnu možnosť komunikovať so študentmi štvrtých ročníkov stredných škôl. 

Prepojíme vás s uchádzačmi, ktorí sa zaujímajú o odbory štúdia otvárané práve na vašej fakulte.

  • Študentom môžete oznamovať prakticky čokoľvek:
  • pozývať ich na zaujímavé akcie v škole;
  • upozorniť na novootvárané odbory alebo kombinácie;
  • zoznámiť ich s osobnosťami, ktoré ich čakajú za katedrou;
  • sprostredkovať kontakt s existujúcimi študentmi alebo slávnymi absolventmi.

 

Ako komunikujeme s uchádzačmi o VŠ

Semináre pre študentov SŠ aj výchovných poradcov

Organizujeme zadarmo pre stredné školy semináre o prijímačkách na VŠ. Každý rok ich prebehne vyše 200. Organizujeme ich v Českej republike aj na Slovensku. Príležitostne organizujeme aj semináre pre samotných výchovných poradcov, ktorí informácie svojim žiakom odovzdávajú. 

 

Magazín Perpetuum 

Publikujeme články na webe nášho online magazínu. Príde k nám cca 7 700 ľudí mesačne. Magazín má vlastnú sekciu Univerzita, ktorú priebežne rozširujeme. Online vydanie je hlavné, no príležitostne vydávame aj tlačenú verziu. 

Magazín Ako na VŠ 

Vydávame tlačený časopis Ako na VŠ pre maturantov. Posielame ho zadarmo na vyše 600 stredných škôl v ČR a 400 v SR, je k dispozícii na veľtrhoch, na dňoch otvorených dverí aj na ďalších akciách. 

 

Newslettery 

Posielame elektronicky newslettery na stredné školy. Obsahujú aktuálne udalosti, uzávierky a výber najužitočnejších informácií pre žiakov 4. ročníkov.

 

Sociálne médiá 

Komunikujeme s uchádzačmi nielen e-mailom, ale aj cez sociálne médiá. S ich pomocou tiež robíme reklamné kampane tak pre naše prijímačky, ako aj pre vybrané fakulty VŠ. Facebook Scio, NPS 

 

Získavame spätnú väzbu 

Pri každom termíne skúšok je rozsiahly dotazník. Odpovede potom anonymizovane dokážeme spracovať napríklad vo vzťahu k preferovanému odboru alebo výsledku skúšok. Môžeme zaradiť aj vaše otázky. 

 

Čo vám môžeme ponúknuť 

Propagácia fakúlt VŠ zapojených do NPS

V prípade, že vaša škola využíva Národné porovnávacie skúšky Scio, budeme zadarmo zaraďovať krátke články do tlačeného časopisu Ako na VŠ, uzávierky a dni otvorených dverí do newslettera, propagovať vás na sociálnych sieťach a vaše články zaraďovať do online magazínu Perpetuum. 

 

Propagácia na mieru 

Chcete niečo zistiť v našich dotazníkoch? Pripraviť špecifickú kampaň na mieru vašej škole? Radi vám pripravíme ponuku podľa vašich potrieb. Prosím, kontaktujte nás. 

 

 

 Andrej Kutarňa
Projekt Národní srovnávací zkoušky, statistiky pro VŠ

Tel.: +420 234 705 555
E-mail: akutarna@scio.cz