Národné porovnávacie skúšky

Národné porovnávacie skúšky, ktoré Scio organizuje 6x ročne na desiatkach miest v ČR a SR (alternatívne aj v online podobe) uznáva viac ako 80 fakúlt vysokých škôl.

 • Využiteľné všetkými typmi fakúlt (humanitné, ekonomické, lekárske, technické ...).
  Nezávislé skúšky vychádzajúce z obdobných modelov v zahraničí
 • Poskytujú spoľahlivú a objektívnu informáciu o študijných predpokladoch
 • Rôzne modely využitie - povinné, nepovinné: alternatíva pri zachovaní súčasného systému prijímacích skúšok
 • Možnosť kombinovať s ďalšími kritériami alebo využiť len pre vybrané odbory 

 

Testy v rámci skúšokk 

 • Všeobecné študijné predpoklady
 • Matematika
 • Obecné studijní předpoklady
 • Základy spoločenských vied
 • Biológia
 • Chémia
 • Anglický, nemecký a španielsky jazyk
 • ZSV pro nav. magisterské studium
Väčšinu testov vyvíjame aj v slovenčine. Študijné predpoklady teraz novo ponúkame aj v angličtine - napríklad pre vaše zahraničné uchádzača. V prípade záujmu o bližšie informácie týkajúce sa testov a možností ich prispôsobenia špecifickým požiadavkám nás prosím kontaktujte.
 

 

Možnosti využitia NSZ

NSZ povinné pre všetkých uchádzačov

Vhodné najmä pre fakulty s previsom dopytu. Fakulta vlastné prijímacie skúšky neorganizuje, nahrádza jevýsledkem NSZ - či už úplne, alebo čiastočne (napr. Prvé kolo).

Pre fakultu tento model znamená úsporu práce (nákladov) a starostí za súčasnej garancie kvality prijatých (parametre profesionálne pripravených testov zvyšujú presnosť výberu a obmedzujú vplyv náhody) a obmedzenie rizika (nižší počet žiadostí o preskúmanie).

Pre uchádzačov je výhodou možnosť voľby termínu, miesta konania, prípadne možnosť skúšku opakovať.

NSZ ako alternatívna cesta k prijatiu

Model čiastočného využitia je vhodný pre akékoľvek fakulty vrátane fakúlt s nedostatkom uchádzačov o štúdium. Tento model umožňuje prijatie uchádzačov tým, že NSZ fakulta uvedie v podmienkach prijímacieho konania ako jedno z možných kritérií pre prijatie.

Existujúce podmienky prijímacieho konania sa nemusí meniť NSZ bude len jednou z možností - šanca na prilákanie ďalších uchádzačov, ktorí už NSZ absolvovali.

Reference

Doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D., proděkanka pro magisterský studijní program a přijímací řízení, Právnická fakulta UK

„Naprosto klíčové pro naše přijímací řízení je, že přijímací zkouška ve formě testů OSP a ZSV je naprosto transparentní a objektivní. O tom svědčí zejména skutečnost, že na naší fakultě dramaticky klesl počet žádostí o přezkum rozhodnutí o nepřijetí. (...) Dalším důležitým aspektem je organizace a konání zkoušek zcela mimo fakultu, takže nikdo z vyučujících či akademických funkcionářů nemá možnost jakkoliv vstupovat do jejich průběhu."

PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. , garant přijímacího řízení oboru Psychologie, Pedagogická fakulta JU

„Jsme rádi, že jsme se v rámci prvního kola našeho přijímacího řízení na obor Psychologie rozhodli využívat Národní srovnávací zkoušky společnosti Scio, s.r.o. Spolupráce se Scio je velmi příjemná, svižná a produktivní. Výsledek testu obecných studijních předpokladů, který naši uchazeči absolvují, je pro nás vítaným indikátorem základních dovedností a schopností, které jsou předpokladem pro úspěšné studium psychologie.“

Doc. PhDr. Mariana Sapuová, Ph.D., prodekanka pre prijímacie konanie, celoživotné vzdelávanie a vzťahy s verejnosťou, Filozofická fakulta UK v Bratislave

Naša fakulta sa pred tromi rokmi rozhodla pre pomerne odvážny krok – „scio testy“ sme stanovili ako povinné pre všetky študijné programy, ktoré na fakulte realizujeme. (...) Naše doterajšie skúsenosti nasvedčujú tomu, že tento náš „odvážny krok“ viedol správnym smerom, a že rozhodnutie spolupracovať so spoločnosťou SCIO bolo vskutku dobrým rozhodnutím. Predovšetkým sa nám podarilo zastaviť pokles počtu uchádzačov, s akým sme boli konfrontovaní už viac rokov. Domnievame sa, že k domu došlo aj vďaka systému SCIO testovania, ktoré je maximálne transparentné, vysoko profesionálne a veľmi ústretové voči uchádzačom z hľadiska časovej aj priestorovej flexibility. Veríme, že vďaka NPS môžeme prijať tých najzdatnejších uchádzačov. Osobitne by som vyzdvihla flexibilitu a pohotovú reakciu spoločnosti scio.cz, s.r.o. v krízovej situácii súvisiacej s pandémiou OVID-19, vďaka ktorej uchádzači mohli absolvovať všetky testy on-line.

 

.“

 

 

 Andrej Kutarňa
Projekt Národní srovnávací zkoušky, statistiky pro VŠ

Tel.: +420 234 705 555
E-mail: akutarna@scio.cz