Online přijímačky

V akademickom roku 2019/20 prebehli Národné porovnávacie skúšky prvýkrát aj v online podobe. Popritom sme zorganizovali tiež online prijímacie skúšky pre niekoľko fakúlt, na ktorých sa zúčastnili uchádzači z niekoľkých desiatok krajín – od Islandu po Japonsko.

Zrealizovali sme tak vyše 10 000 skúšok. Testy sme pripravení administrovať v online podobe aj v tomto roku, ak to bude nevyhnutné alebo ak o to bude záujem zo strany fakúlt.

 

Možnosti využitia online testovania

Online ako alternatíva pre NPS 

V prípade, že by nemohli Národné porovnávacie skúšky v niektorom termíne alebo na niektorom mieste prebehnúť, sme pripravení uchádzačom ponúknuť online formu skúšky a zaistiť tak, že prijímačky prebehnú podľa plánu. 
Online prijímačky na mieru pre vašu školu 

Dokážeme prevziať organizáciu prijímacích skúšok (napríklad pre zahraničných uchádzačov) a vlastné testy vysokej školy do online formy previesť v termíne a v podmienkach, ktoré si škola vyberie. Postaráme sa nielen o testy a ich vyhodnotenie, ale aj o súvisiacu komunikáciu s uchádzačmi.

 

Formy online testovania 

Testovanie bez vzdialeného dohľadu    

Využijeme vlastnú aplikáciu ScioDAT. Možno v nej administrovať akýkoľvek test s ľubovoľným počtom otázok alebo oddielov vrátane merania času. Ide o rýchle a operatívne riešenie, ktoré neznamená veľké náklady alebo nároky na účastníkov. Je vhodné ako doplnkové riešenie prijímacích skúšok alebo riešenie pre odbory s nízkym previsom uchádzačov, prípadne na precvičovacie alebo priebežné testy pre študentov.

 

Testovanie so vzdialeným dohľadom („proctoringom“)

Najkomplexnejšie možné riešenie pre tzv. high-stake skúšky, ktoré dokáže úplne nahradiť prezenčné testovanie. Celý priebeh skúšky aj vypĺňanie testu je nahrávané webovou kamerou a mikrofónom účastníka, rovnako je zaznamenávané dianie na ploche počítača. Pred skúškou je overená identita uchádzačov, všetky porušenia priebehu sú individuálne vyhodnocované živým hodnotiteľom.  

 V predstihu pred skúškou účastník prejde tzv. „onboardingom“, keď si vyskúša vypĺňanie testu, overí technickú pripravenosť a prebehne prvá kontrola identity pomocou osobného dokladu.  


V deň skúšky sa účastník prihlási do testovania. Prebehne overenie identity. Uchádzač tiež vykoná sken miestnosti, aby bolo možné zaistiť, že v priebehu nie je nikto ďalší prítomný a nemá k dispozícii nedovolené pomôcky.


Celý priebeh skúšky je zaznamenaný webovou kamerou a mikrofónom. Najprv sú všetky záznamy automaticky vyhodnotené umelou inteligenciou, následne všetky porušenia posudzované individuálne.  

 

Reference

Prof. MUDr. Boris Mravec, Ph.D., prodekan pre pedagogickú činnosť v anglickom jazyku, Lekárska fakulta UK v Bratislave

"Vzhľadom na epidemiologickú situáciu sa tento rok konali prijímacie skúšky na štúdium všeobecného a zubného lekárstva v anglickom jazyku na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave po prvý krát on-line formou. On-line testovanie zabezpečila firma Scio (www.scio.cz, s.r.o.). Táto forma testovania sa osvedčila ako adekvátna náhrada prezenčných prijímacích skúšok.

Uchádzači mali možnosť vopred si vyskúšať on-line testovacie prostredie. Ak počas priebehu testovania mali uchádzači technické problémy, ktoré sa zväčša týkali prednastavení na ich počítačoch, pracovníci firmy Scio ich inštruovali tak, že sa im podarilo testovanie úspešne absolvovať.

Na základe pozitívnych skúseností sa LF UK rozhodla uskutočniť prijímacie konanie prostredníctvom on-line testovania aj v nasledujúcom akademickom roku."

Ing. Zdeněk Muzikář, CSc., proděkan pro studijní a pedagogickou činnost, Fakulta informatiky ČVUT

"S provedenou zkouškou na dálku jsme byli velmi spokojeni. Počínaje technickou schopností její realizace s námi dodanými příklady až po organizační provedení a zajištění objektivních podmínek pro testování. Vaše online zkouška byla myslím rovnocenná kontaktní.

Prakticky se to prokázalo tím, že díky částečnému uvolnění opatření jsme mohli pro omezený počet uchazečů udělat i kontaktní zkoušku. Proběhla ve stejném čase se stejnými příklady a úspěšnost byla statisticky identická. Stejně dopadla z hlediska úspěšnosti i kontaktní zkouška po prázdninách." 

 

 

 Andrej Kutarňa
Projekt Národní srovnávací zkoušky, statistiky pro VŠ

Tel.: +420 234 705 555
E-mail: akutarna@scio.cz