Testovanie študentov

Online testovanie študijných predpokladov vašich študentov (nielen) prvého ročníka:

  • jednoducho otestujte študijné predpoklady svojich študentov;
  • testovanie priamo u vás alebo tiež cez online rozhranie;
  • jednoduché zadanie a jednoduchá administrácia;
  • hneď po vykonanom testovaní uvidíte výsledky študentov vo forme percentilu;
  • testy z anglického jazyka pre rozdeľovanie do jednotlivých úrovní podľa Spoločného európskeho referenčného rámca;
  • ponúkame aj testy, ktoré je možné využívať pri nábore zamestnancov (www.personline.cz).

 

 

 

Čo testovaním získate? 

Zistíte, aké majú vaši študenti všeobecné predpoklady na štúdium, a môžete ich porovnať s prospechom  

Môžeme vám spracovať podrobnú analýzu vo vzťahu k vášmu existujúcemu prijímaciemu konaniu 

Overíme znalosť cudzieho jazyka. Test môžeme opakovať v niektorom z ďalších ročníkov a porovnať úroveň vašich študentov

 

 Andrej Kutarňa
Projekt Národní srovnávací zkoušky, statistiky pro VŠ

Tel.: +420 234 705 555
E-mail: akutarna@scio.cz